پروفایل اعضا گروه کاربران لینوکس بوشهر

علیرضا مشایخی

رضا غریبی

علیرضا نیک فرجام

محمد جواد منصورزاده

سید محمد صفوی

علی زمانی

احسان تیموری

سید احمد داورپناه

محمد صادق زارعی

 رضوان رافعی

سید احمد حسینی کیا

محسن شیخی

مصطفی جان احمدی

حسین مولوی

سجاد ایزدی نیا

رئوف ابراهیمی نسب

رضا تاسا

حمیده ربیعی

محمد شاکر ثابت نسب

روح الله بورکی

حامد کارگرزاده

رحیم دهقانی

امیر خشنود

ساجد محیسن

علی رزمجو

فاضل سباعی

کاوه رشیدی جلیلیان