حضور مهندس حاجی غلامعلی در نمایشگاه الکامپ خلیج فارس

روز جمعه 30 فروردین 1392، جناب آقای مهندس حاجی غلامعلی در نمایشگاه الکامپ بوشهر به سخنرانی با موضوع معرفی لینوکس در جمع علاقه مندان پرداختند. در ادامه تصاویر جلسه معرفی لینوکس با حضور مهندس حاجی غلامعلی قرار دارد.